bootstrap modal form

EУРОЛОГСИСТЕМ

ОРГАНИЗАТОР ТРАНСПОРТА

Мисија

EУРОЛОГСИСТЕМ д.о.о. се бави организацијом транспорта робе у унутрашњем и међународном железничком, друмском и речном саобраћају.

Активности

Обезбеђујемо поуздан, брз и квалитетан сервис који се састоји од изналажења најбољег начина да се велике количине робе превезу од места утовара до одредишне дестинације. 

Наша понуда

Нашим клијентима осим организације превоза робе, нудимо комплетан сервис који обухвата: шпедицију, царињење, праћење и извештавање о позицији транспортних средстава на целокупном превозном путу, као и испоруку до крајње адресе.

Стандардизација пословних процеса је наш стални задатак.
Поседујемо сертификате за стандарде  ISO 9001:2015 и GMP+ B4.

"SRPS ISO 9001 је најпопуларнији светски стандард за менаџмент квалитетом, који омогућава континуирано праћење и менаџмент квалитетом у свим пословним операцијама. Може се користити од стране било које организације, без обзира на величину и делатност. Овај стандард се заснива на процесном приступу, уз континуирано побољшање процеса. У пословној пракси потврђено је да примена овог стандарда може да доведе до веће ефикасности, уштеде ресурса и повећања профита. Такође, организовање пословних процеса у складу са захтевима SRPS ISO 9001 мотивише запослене, проширује пословне могућности и повећава степен задовољства купаца.."

Институт за стандардизацију Србије; http://www.iss.rs

"GMP+ сертификат имају компаније које су усвојиле и придржавају се међународних правила и обавезних процедура при манипулацији, складиштењу, транспорту и претовару прехрамбених производа, као и начина чувања ове робе.

Овај сертификат је још од 2015. године постао неопходан за цео ланац руковања прехрамбеним производима на тржишту Холандије, Немачке и Аустрије. GMP+ сертификацију данас има више од 16.000 правних лица у више од 70 земаља света."

GMP+ INTERNATIONAL; https://www.gmpplus.org

2021. година кроз бројеве

351

Укупан број комплетних возова

434000

Toна превезене робе

82

Број међународних релација

1444

Број употребљених вагона

20%

Удео приватних вагона

79%

Удео житарица

Услуге

OРГАНИЗАЦИЈА ТРАНСПОРТА РОБЕ ЖЕЛЕЗНИЦОМ, ДРУМОМ И РЕКОМ

  

 

 

Mobirise

НАША УСЛУГА

Наша услуга је поуздана и квалитетна и састоји се у организовању робног транспорта од места утовара до одредишне дестинације на најсигурнији и најекономичнији начин. Специјализовани смо за међународни транспорт робе из Србије према земљама региона и западне Европе, као и од свих лука у региону и даље - где год наши клијенти то од нас захтевају.

Mobirise

НАША СПЕЦИЈАЛНОСТ

Наша специјалност је превоз пољопривредних производа, житарица и сточне хране, расутог терета и робе на палетама, нафте и нафтних деривата, вештачког ђубрива и руда.

Mobirise

НАШИ КЛИЈЕНТИ

Нашим клијентима обезбеђујемо следеће услуге: обезбеђивање вагона, попуњавање транспортне документације, обезбеђивање најповољније цене, организацију транспорта од почетне до крајње тачке и праћење и извештавање клијената о кретању и позицији робе.

 Лидер у транспорту житарица

Имамо дугогодишњу сарадњу са Србија Каргом, као и са свим другим железничким оператерима у региону,
а 
имамо партнерске односе са осталим транспортним организацијама у суседним земљама.

Наши партнери

ИКТ Пословна решења

 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СОФТВЕР ЗА УЧЕСНИКЕ У ТРАНСПОРТНИМ И ЛОГИСТИЧИМ ПРОЦЕСИМА

 

  

Различите платформе
Креативне идеје
Задовољство корисника
Прилагођена решења

Активности

EУРОЛОГСИСТЕМ ИКТ Пословна решења је организациони део компаније EУРОЛОГСИСТЕМ. Нуди следеће производе:
- Специјализовани пословни софтвер за  транспортне и логистичке компаније
- Остали системски и комерцијални софтвер, попут  оперативног система Windows, MS  Office и др, уз повољне цене
- Рачунаре и компоненте уз инсталацију и обуку

EЛС

ЕЛС је најзначајнији производ и намењен је учесницим у транспортно-логистичким процесима. Применом различитих технологија и примењене пословне логике настало је интегрисанио пословно решење које покрива области: пословни контакти, продаја, планирање, организација, производња, финансије, систем извештавања, статистичке анализе и аналитика. Радно окружење Windows и Web.

Rail Cargo Portal

Производ ИКТ сектора пружа релевантне информације везане за транспорт робе железницом на подручју југоисточне Европе.

Сервиси за претплатнике: транспортна ограничења, транспортна обавештења, шифарници, калкулација транспортних трошкова, приступ берзи приватних вагона.
Посетите: railcargoportal.com

Mobirise

MyELS

Основна апликација интегрисаног решења ЕЛС. Mодуларна структура са примењеним user-friendly концептом.


Mobirise

iELS интранет портал

Компанијски интранет портал, са функцијама контроле, аналитике, уноса података, контроле и генерисања извештаја.


Mobirise

ELS

Обједињава MyELS, интранет портал iELS, Website и базу података. Mobirise

Rail cargo portal

Web портал за кориснике оријентисане на регионално транспортно и логистичко тржиште. Све информације о транспорту робе железницом на једном месту. Приступ на бази чланарине.Mobirise

elsRC

Пословно решење намењено железничким оператерима. Модуларност решења омогућава интеграцију појединачних делова. Модули: унос података на терену - теретница, товарни лист; калкулација транспортних трошкова и фактурисање; статистика; обрачун РИВ најамнине; Web портал и др.

Mobirise

Прилагодљив дизајн

Концепт Responsive Web омогућује оптималну искоришћеност свих функционалности одређеног решења, без обзира на платформу -десктоп рачунар, таблет или мобилни телефон.Вести

EУРОЛОГСИСТЕМRail Cargo Portal је релевантан извор информација о транспорту робе железницом на подручју југоисточне Европе. То је место за све учеснике у транспорту - железничке оператере, организаторе превоза, власнике робе и возних средстава, логистичке центре и луке. [Posetite]

Удружење пословних жена Србије је на свечаности одржаној 07.11.2021, по петнаестити пут доделило награде Цвет успеха за жену змаја најбољим предузетницама у Србији.

[Публикација]

Еурологсистем се нашао у топ 5 компанија по оствареном резултату у области транспорта робе железницом.  
По оствареним резултатима у 2019. години Еурологсистем се налази на трећем месту, чиме је потврдио своју улогу на тржишту транспортних услуга. Комплетна вест

Контакт

 

 

Aдреса

EУРОЛОГСИСТЕМ д.o.o.
Краља Милана 4/IV
11000 Београд 
Србија

Контакти

Email: office@eurologsystem.rs
Телефон: +381 (11) 365 00 40
Факс: +381 (11) 365 00 40

Подаци о фирми

ПИБ: 104029718
Mатични број: 20069236
Шифра делатности: 4920

© 2021 EурологСистем ИКТ Пословна решења